Фондация Каламарис

Нашата мисия:

 • Чрез инвестиране в резултатите от изследвания, развитие и изучаване да постигнем активно нарастващи облаги за България.

Фондацията се управлява от членовете на Борда на Директорите.

Борда на директорите се състои от:

 • Йоаким Каламарис, MSE,MIQA, Управител, Генерален мениджър и Академичен Съветник
 • Ръководители на Фондацията са 30 почетни членове.

Цели на фондацията:

Главната цел на Фондацията е да дефинира националната стратегия за систематични изследвания в областта на изучаването на епохата, работата и живота на Европейската История и Икономика. Целта на Фондацията е да функционира на национално ниво като динамичен Европейски център за изследвания и обучение, представляващ главна точка за оценяване на координацията на изследвания в работната сфера, епохата и живота на великите политици в Древна Гърция и Европейските философи; историята без идеологическа принуда и предубеждения и без местни ограничения. Фондацията ще бъде свободна от ограничения и ще може да се движи над йерархията на държавата и структурата на академичния институт. Фондацията планира следното:

 • Да създаде архив за колекцията на оригинални документи и репродукции на документи от частни и общи колекции.
 • Да създаде архив за колекции на разработки на снимки и аудио- визуални материали и историко- икономически артефакти.
 • Да се основе специална библиотека и специална колекция с копия свързани с целите на Фондацията.
 • Усъвършенстване на изследователски програми и координиране на изследователски проекти, изпълнение на програми на фондации съвместно с Университети и други изследователски институти в България и чужбина, за да се постигнат целите на Фондацията.
 • Действия в областта на образованието, чрез образователни програми и специални събития. Писане на информационни справочници и аудио-видео материали.
 • Компилация с разработки за Икономическия живот на Европа.
 • Присъждане на награди за писане на теми, свързани със целите на Фондацията.
 • Организация на конференции, изложби, лекции и други подобни събития и също така изработка на книжки от брошури от академичен и образователен характер.
 • Съвместна работа с държавата, местните правителствени организации, университети, изследователски институти, музеи и други организации в България и чужбина, с цел подпомагане целите на Фондацията.
 • Основаване на интернационална награда "Ключ", която ще се присъжда на институти или отделни личности, които са направили важен принос за Европейския Икономически живот от древните времена до днес.

 • Награда Млад Учен – България.