Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο

Καταστάσεις Διαχείρισης


Συγγραφέας: Ιωακείμ Καλαμάρης

Ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας: 2006

Εκδότης: Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Οικονομικών και Διοίκησης

Διαθεσιμότητα: +

[Κατεβάστε την περίληψη των βιβλίου]

Παραγγελία βιβλίου!

Οικονομική Δημοκρατία


Συγγραφέας: Ιωακείμ Καλαμάρης

Ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας: 2004

Εκδότης: Art Credo

Διαθεσιμότητα: -

[Κατεβάστε την περίληψη των βιβλίου]


[Αγοράστε Megamall]

Παραγγελία βιβλίου!

Ελληνικά-Βουλγαρικά λεξικό των επιχειρηματικών και οικονομικών όρων


Συγγραφέας: Ιωακείμ Καλαμάρης

Ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας: 2004

Εκδότης: Art Credo

Διαθεσιμότητα: +

[Κατεβάστε την περίληψη των βιβλίου]

Παραγγελία βιβλίου!

Διευθυντής του εγχειριδίου


Συγγραφέας: Ιωακείμ Καλαμάρης

Ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας: 2009

Εκδότης: Ίδρυμα Καλαμάρης

Διαθεσιμότητα: +

[Κατεβάστε την περίληψη των βιβλίου]

Παραγγελία βιβλίου!

Εταιρική κουλτούρα


Συγγραφέας: Ιωακείμ Καλαμάρης

Ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας: 2009

Διαθεσιμότητα: +

[Κατεβάστε την περίληψη των βιβλίου]

Παραγγελία βιβλίου!

Ένα Έντυπο Για Την Παραγγελία Βιβλίων:

Καταστάσεις Διαχείρισης


Ένα Έντυπο Για Την Παραγγελία Βιβλίων:


Ένα Έντυπο Για Την Παραγγελία Βιβλίων:

Ελληνικά-Βουλγαρικά λεξικό των επιχειρηματικών και οικονομικών όρων


Ένα Έντυπο Για Την Παραγγελία Βιβλίων:

Διευθυντής του εγχειριδίου


Ένα Έντυπο Για Την Παραγγελία Βιβλίων:

Εταιρική κουλτούρα