Публикации

НА ГЛ.АС. Д-Р ЙОАКИМ КАЛАМАРИС

след присъждане на научна титла „доктор“
Каламарис, Й. (2013). Управление на продажбите

потребителско поведение, Научни тудове, Годишник на ЕКИУ, ISSN 1312-739X, кн.12 (книга)

Каламарис, Й. (2014). Отражение на съвременните високи технологии

и интернет средата в продажбения процес, Научни тудове, Годишник на ЕКИУ, ISSN 1312-739X, кн.13 (книга), предоставена за печат.

Каламарис, Й. (2014). Отражение на съвременните високи технологии

и интернет средата в продажбения процес, Научни тудове, Годишник на ЕКИУ, ISSN 1312-739X, кн.14 (книга), предоставена за печат.

Каламарис, Й. (2014). Необходимостта от познания бърху поведението на потребителите

сп. Икономическа мисъл, ISSN 0013-2993, предоставена за печат.

Каламарис, Й. (2014). Влиянието на служителя за превръщането на индивида в купувач

сп. Икономическа мисъл, ISSN 0013-2993, предоставена за печат.

Свържи се с мен!

bg_BGBulgarian