Фондация Каламарис

 

Нашата мисия е чрез инвестиране в резултатите от изследвания, развитие и изучаване да постигнем активно нарастващи облаги за България.

 

 

Цели на фондацията:

 

Главната цел на Фондацията е да дефинира националната стратегия за систематични изследвания в областта на изучаването на епохата, работата и живота на Европейската История и Икономика. Целта на Фондацията е да функционира на национално ниво като динамичен Европейски център за изследвания и обучение, представляващ главна точка за оценяване на координацията на изследвания в работната сфера, епохата и живота на великите политици в Древна Гърция и Европейските философи; историята без идеологическа принуда и предубеждения и без местни ограничения. Фондацията ще бъде свободна от ограничения и ще може да се движи над йерархията на държавата и структурата на академичния институт.

Фондацията планира следното:

  • Да създаде архив за колекцията на оригинални документи и репродукции на документи от частни и общи колекции.
  • Да създаде архив за колекции на разработки на снимки и аудио- визуални материали и историко- икономически артефакти.
  • Да се основе специална библиотека и специална колекция с копия свързани с целите на Фондацията.
  • Усъвършенстване на изследователски програми и координиране на изследователски проекти, изпълнение на програми на фондации съвместно с Университети и други изследователски институти в България и чужбина, за да се постигнат целите на Фондацията.
  • Действия в областта на образованието, чрез образователни програми и специални събития. Писане на информационни справочници и аудио-видео материали.
  • Компилация с разработки за Икономическия живот на Европа.
  • Присъждане на награди за писане на теми, свързани със целите на Фондацията.
  • Организация на конференции, изложби, лекции и други подобни събития и също така изработка на книжки от брошури от академичен и образователен характер.
  • Съвместна работа с държавата, местните правителствени организации, университети, изследователски институти, музеи и други организации в България и чужбина, с цел подпомагане целите на Фондацията.
  • Основаване на интернационална награда „Ключ“, която ще се присъжда на институти или отделни личности, които са направили важен принос за Европейския Икономически живот от древните времена до днес.

Награда „Млад учен“ – България

bg_BGBulgarian